...

StandBy I.O.I線上看

《Stand By I.O.I》將紀錄I.O.I 11名成員的出道過程,定檔在了每週五晚11時,於22日首播,共播2期。I.O.I即將於5月4日發行出道迷你專輯,正式展開活動。為了出道,成員們目前正在努力準備中。《Stand By I.O.I》將公開I.O.I的出道準備過程,如錄音、寫真拍攝、練習現場等等。
...

➲ LATEST EPISODES

Facebook like

 • 【最新集數找不到?】可至每日更新」找看看。
 • 【遇上問題不能看?】可至常見問題」或許可以解決問題。
 • 【有些節目找不到?】可至韓綜百科」尋找。
 • I.O.I
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160902 Ep9
 • MEET & GREET 20160905 I.O.I – MWAVE
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160826 Ep8
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160819 Ep7
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160812 Ep6
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160805 Ep5
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160729 Ep4
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160722 Ep3
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160715 Ep2
 • 給狗糧的男人 Mans Dog Food 20160708 Ep1
 • 都市怪談I.O.I 20160905 Ep11 The End
 • 都市怪談I.O.I 20160829 Ep10
 • 都市怪談I.O.I 20160822 Ep9
 • 都市怪談I.O.I 20160815 Ep8
 • 都市怪談I.O.I 20160808 Ep7
 • 都市怪談I.O.I 20160801 Ep6
 • 都市怪談I.O.I 20160725 Ep5
 • 都市怪談I.O.I 20160718 Ep4
 • 都市怪談I.O.I 20160711 Ep3
 • 都市怪談I.O.I 20160704 Ep2
 • 都市怪談I.O.I 20160627 Ep1
 • 都市怪談I.O.I
 • StandBy I.O.I 20160429 Ep2 The End
 • StandBy I.O.I 20160422 Ep1
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection 20160805 Ep5
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection 20160729 Ep4
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection 20160722 Ep3
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection 20160715 Ep2
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection 20160708 Ep1
 • 連線朋友I.O.I Friends Connection
 • ➲ Facebook comment